HU EN DE

Jogi nyilatkozat

Tartalom feltöltés alatt

 

www.antikepitoanyag.hu

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 

1. Bevezető rendelkezések

A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Tóth Kft. olyan kereskedelmi szolgáltatására, amely a www.antikepitoanyag.hu weboldalon („Weboldal”) található elektronikus felületen Online katalóguson keresztül érhető el.

Az Online katalógusban elhelyezett árucikkek vásárlását elsősorban a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet („Korm. rend.”), valamint a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvényszabályozza. A Korm. rend. alapján a Szolgáltatót  terhelő tájékoztatási kötelezettségnek a Szolgáltató a jelen ÁSZF keretein belül, illetve a Weboldalon tesz eleget.

 

Az Online katalógusban elhelyezett árucikkek vásárlását elsősorban a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet („Korm. rend.”), valamint a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvényszabályozza. A Korm. rend. alapján a Szolgáltatót  terhelő tájékoztatási kötelezettségnek a Szolgáltató a jelen ÁSZF keretein belül, illetve a Weboldalon tesz eleget.

A jelen ÁSZF-ben külön kiemelten meghatározott egyes szabályok kizárólag a fogyasztó és a Szolgáltató között létrejött fogyasztói szerződések esetében alkalmazandók. E tekintetben fogyasztónak minősül a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy(„Fogyasztó”).

Ezen Üzletszabályzat feltételei lépnek hatályba a Tóth Kft. – weboldalának termék katalógusából kiválasztott árucikkeknek:

 • az info@antikepitoanyag.hu email címen, illetve
 • a telefonos ügyfélszolgálatunk  közreműködésével (tel.:+36 30 22 73878) (továbbiakban: „ügyfélszolgálat“) keresztül történő megrendelésekor.

 

A jelen Üzletszabályzat feltételei nem alkalmazhatók a www.antikepitoanyag.hu weblapról történő digitális tartalom letöltésére.

 

2. A vásárló szerződéses partnere

Név: Tóth Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Székhely: 7623 Pécs, Megyeri út 137.
Cégjegyzékszám: 02-09-067739
Ügyvezető: Tóth Balázs
Adószám: 12725298-2-02
Telefon: +36 30 9478483
E-mail: info@antikepitoanyag.hu
Weboldal: www.antikepitoanyag.hu, továbbiakban Szolgáltató

A Tóth Kft telefonos ügyfélszolgálati ideje:

Hétfőtől péntekig: 8:00-16:00

Az ügyfélszolgálat munkaszüneti napokon és ünnepnapokon nem üzemel.

 

3. A megvásárolni kívánt termék legfőbb jellemzői

Az online katalógusban az árucikkekről közölt információk nem minősülnek a Szolgáltató részéről szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatnak, azok célja a Szolgáltató termékkínálatáról való tájékoztatás az Ügyfelek részére. Az online katalógusban feltüntetett adatok, készletinformációk tájékoztató jellegűek

Az online katalógusban elérhető termékfajták különböző paraméterekkel rendelkeznek. Az egyes termékeket érintően feltüntetésre kerül az adott termék megnevezése, a termék fényképe, valamint a bruttó vételára. A termékről bővebb információ az adott termék fényképe alatti „További információ” mezőre történő kattintással érhető el. Az ismertető leírás tudatos fogyasztó általi téves értelmezéséből eredő károkért felelősséget nem vállalunk. A Szolgáltató nem vállal felelősséget az online katalógusban megjelenő kép és a termék tényleges kinézete közötti különbözőség miatt, illetve az adatbázisban szereplő esetleges hibákért, elírásokért felelősséget nem vállalunk.

 

Amennyiben az online katalógusban Szolgáltató gondos és körültekintő eljárása ellenére tévesen rögzített ár kerül feltüntetésre, a Szolgáltató nem köteles az adott terméket a tévesen rögzített áron értékesíteni még abban az esetben sem, ha az Vevő a megrendelését a téves ár alapján adta meg a Szolgáltatónak, feltéve, hogy a Szolgáltató a megrendelést még nem igazolta vissza. Ebben az esetben a Szolgáltató a megrendelés visszaigazolását megelőzően értesíti a Vevőt a hibás áron történő megrendeléséről, és ajánlatot tesz a valós áron történő adásvételre, amelynek ismeretében Vevő elállhat vásárlási szándékától.

 

4. Megrendelés, vásárlás folyamata

Amennyiben a Vevő megkíván vásárolni egy vagy több kiválasztott terméket, vásárlási szándékát telefonon vagy e-mailben kell közölnie a Szolgáltatóval a Weboldalon megadott telefonszámon vagy e-mail címen.

A Vevő megjelöli a kiválasztott termék(ek) valamennyi, az online katalógusban fellelhető paraméterét, adott esetben a mennyiséget, megadja továbbá a nevét, a telefonszámát és az e-mail címét.

A telefonon/emailen leadott megrendelést követően a Szolgáltató legkésőbb 48 órán belül visszaigazoló e-mailt küld a Vevőnek, amelyben megerősíti a Vevő telefonon felvett adatait, továbbá, hogy a Szolgáltató a megrendelés alapján,az ott feltüntetett paraméterekkel rendelkező termék(ek)et a Vevő részére a megrendelést követő munkanap végéig lefoglalta. A Vevő köteles a visszaigazoló e-mail tartalmát ellenőrizni, az abban foglaltakat részletesen áttekinteni, az általa megadott adatok, paraméterek helyességét leellenőrizni. Amennyiben a visszaigazoló e-mailben hibás adatok kerülnek feltüntetésre, abban az esetben a Vevő azt haladéktalanul köteles jelezni a Szolgáltató felé, a nem kívánt, illetve más paraméterekkel kívánt rendelés teljesítésének elkerülése érdekében. A hibásan vagy nem kellő részletességgel megadott adatok, információk okán felmerülő bárminemű probléma, késedelem vagy ellehetetlenülés a Vevőt terheli.


Nem terheli a Szolgáltatót felelősség abban az esetben, amennyiben a megrendelés visszaigazolása azért nem érkezik meg a Vevőhöz, mert a Vevő hibás e-mail címet adott meg, illetve az e-mail fiók tárhely telítettsége miatt számára nem hozzáférhető.

 

5. Vételár és fizetési feltételek

A weboldalon található termék mellett feltüntetett ár a termék ajánlati ára.
Az online katalógusban a termékek vételára akként kerül feltüntetésre, hogy az–amennyiben ez értelmezhető –tartalmazza az általános forgalmi adót is. A vételár tartalmaz minden, a termékhez tartozó adót és más közterhet, valamint az esetleges csomagolás költségét, nem tartalmazza ugyanakkor a vételár megfizetéséhez kapcsolódó banki költségeket és a szállítás költségét.

 

Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül feltüntetésre a Weboldalon, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, (pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő "0" Ft-os vagy "1" Ft-os) árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron átadni, szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.

Az ajánlati ár csak akkor válik véglegessé, ha azt a Szolgáltató a megrendelést követően visszaigazolja. 

A termék végleges ára az az ár, amely a megrendelés visszaigazolásában megadásra került.

A megrendelt termék(ek) vételárának kifizetése történhet a termék átvételekor Szolgáltató telephelyén azonnali banki átutalással vagy készpénzzel.

A termék átvétele során a Szolgáltató szükség esetén elvégzi a Pénzmosási törvény alapján esetlegesen elvárt adatrögzítést, vagy ügyfél azonosítást, továbbá a vásárlás igazolására, papíralapú számlát állít ki a Vevő részére.

Házhoz szállítás esetén a vételár megfizetése a szállítási díjjal együtt kizárólag banki előre utalással lehetséges a Szolgáltató által megküldött számla alapján. Utánvételes fizetésre nincs lehetőség.

 

 

6. Tulajdonjog fenntartása 

A megrendelt árucikk mindaddig a Tóth Kft. tulajdonában marad, amíg a termék kifizetése teljes egészében meg nem történik. Amennyiben a megrendelt vagy megvásárolt termék teljes vételára megfizetésre került úgy a termék tulajdonjog a vevőre száll át.

 

7. Átvétel és szállítás

Amennyiben a rendelés szerint az árut a vevő személyesen kívánja átvenni, úgy az ügyfél és Szolgáltató az átvétel időpontjáról előzetesen egyeztetnek. A rendelés átvételéhez a vásárlónak be kell mutatnia a számlát, a rendelés visszaigazolását, valamint valamilyen, közigazgatási hatóság által kiadott fényképes azonosító okmányt (pl. útlevél, személyi igazolvány, vagy jogosítvány). Amennyiben a vásárló nem veszi át rendelését az egyeztetett időpontot követő 5 (öt) munkanapon belül, a Tóth Kft. fenntartja magának a jogot, hogy tárolási díjat számítson fel, melyről Vevőt értesíti.

Az átadás-átvétellel az áruban bekövetkező kár veszélyének viselése a vásárlóra száll át. Az átvételt követően az áruban bekövetkező sérülésekért, hiányokért a Tóth Kft-t felelősség nem terheli. Amennyiben az adott termékre jogszabály jótállást nem ír elő, úgy hiba miatti kifogás esetén a vásárlónak kell igazolnia, hogy a hiba az átadás-átvétel időpontjában az áruban már megvolt.

A termék fuvarozását a vásárlói igény esetén, külsős fuvarozó cég, futárszolgálat  megbízásával  előzetesen egyeztetett feltételek alapján vállalja Szolgáltató.

 

8. Szállítási díjak

A szállítási díj a csomag mérete alapján kerül meghatározásra. (Terjedelmes, törékeny, egyedi szállítási, csomagolási megoldást igénylő termék megrendelése esetén a megrendelés beérkezését követően szükséges lehet a feltételek pontosítására.)

Súly- és mérethatárok: maximális tömeg: csomagonként 40 kg, kivétel a raklpos szállítmány. Maximális méret: maximum hosszúság 2400mm, Hosszúság + szélesség + magasság együttesen max. 3000 mm.

Az MPL futárszolgálat alap* szállítási díjai (bruttó árak):

 • 0-2 kg között – 2000 Ft
 • 2-5 kg között – 3000 Ft
 • 5-10 kg között – 4000 Ft
 • 10-20 kg között – 5000 Ft
 • 20-30 kg között – 6000 Ft
 • 30-40 kg között – 8000 Ft
 • 40kg – 999 kg között – raklapos szállítás – 25.000 Ft

Postai úton nem szállítható egyedi termékek esetében külsős fuvarozó, szállítmányozó cégekkel szállítatunk.

*minden egyéb postai többletszolgáltatásnak (törékenykezelés, időpontra kiszállítás, terjedelmes, extra kezelés...stb) felára van.

 

9. A vásárló elállási joga

Ha a vásárló fogyasztónak minősül, megilleti az elállás joga a fogyasztók és vállalkozások közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. § értelmében.

Amennyiben a fogyasztónak minősülő vásárló eláll a vásárlási szerződéstől, a fogyasztó viseli az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült közvetlen költségeket. A fogyasztót ezen felül egyéb költség nem terheli.

A Szolgáltató kizárólag eredeti, sérülésmentes, hiánytalan csomagolású termék visszaszolgáltatása, és a számla ellenében köteles a teljes vételárat a vásárló részére megtéríteni. A csomagolás, a termék, a számla sérüléséből, hiányzásából eredő költségek a vásárlót terhelik. A vásárló viseli a termék visszaszolgáltatásából eredő költségeket (így az újbóli szállítás díját), a Szolgáltatónak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A Tóth Kft. a visszaszállítás bonyolításában a vásárló kérésére, a vásárló költségén, segédkezik. A Szolgáltató követelheti a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését.

A fogyasztó elállhat a visszaigazolással létrejött szerződéstől email címünkre (info@antikepitoanyag.hu) vagy székhelyünkre (7623 Pécs Megyeri út 137.) küldött elállási nyilatkozatával, vagy személyesen a Tóth Kft. 7631 Pécs Kanizsai Dorottya út 1. szám alatti telephelyén írásban 14 napon belül anélkül, hogy bármilyen indokot kelljen adnia erre vonatkozólag, vagy - ha a határidő lejárta előtt megkapta az árut - annak visszaküldésével. A fogyasztó az elállási jogát a termék értékesítésére irányuló szerződés esetében:

a) termék átvételének napjától számított 14 napon belül, 

b) több termék szolgáltatásakor attól a naptól számított 14 napon belül, amelyen fogyasztó vagy a fogyasztó által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó terméket átveszi, 

c) szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződéskötés napjától számított 14 napon belül gyakorolhatja. 

Amennyiben a Tóth Kft. ezen tájékoztatási kötelezettségének nem tett eleget az elállási határidő tizenkét hónappal meghosszabbodik. Amennyiben a 14 napos határidő lejártát követő tizenkét hónapon belül a Tóth Kft. megadja a fogyasztónak a meghatározott tájékoztatást, az elállásra vagy a felmondásra nyitva álló határidő az e tájékoztatás közlésétől számított tizennegyedik napon jár le. Az elállás közlése vagy a kereskedelmi termék időbeni eljuttatása elegendő az elállási határidő betartásához.

Áru visszajuttatása a következő címre lehetséges: Tóth Kft., H-7631 Pécs, Kanizsai Dorottya út 1.

A fogyasztó által kifizetett termék árát – az esetlegesen felmerült költségekkel csökkentve - haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napon belül utaljuk vissza. Ez a határidő az elállási szándék, kézhez vételekor kezdődik. Termék adásvételére irányuló szerződés esetén a Tóth Kft. mindaddig visszatarthatja visszafizetendő összeg kifizetését, amíg a fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte és a tulajdonjog átruházása megtörtént (a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni), kivéve, ha Tóth Kft. kifejezetten vállalta, hogy a terméket maga fuvarozza vissza. A visszatérítés során a Tóth Kft. az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha a fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.

 

A felek eltérő megállapodása hiányában a fogyasztó nem gyakorolhatja az elállási jogot: 

 • a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a Tóth Kft. a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;
 • olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, az elállásra nyitva álló határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;

olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak

 

 

10. Szavatosság, jótállás, kárfelelősség

Az általunk kínált termékekre a hatályos jogszabályoknak megfelelő szavatossági, illetve jótállási feltételeket biztosítunk.  Tóth Kft. szavatossági és jótállási felelősségére a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben, a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézéséről eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendeletben foglaltak irányadóak.

Ha a vásárló nem minősül fogyasztónak, azaz a vásárló a kereskedelmi vagy szakmai tevékenységének keretén belül adja le megrendelését, a hiba miatti követelés az áru átvételétől számított 6 hónapon belül elévül. Amennyiben a jogosult igényét menthető okból nem tudta érvényesíteni, abban az esetben a szavatossági jogokat a teljesítéstől számított 1 éven belül tudja érvényesíteni.

Amennyiben a vásárló fogyasztó, azaz kereskedelmi vagy szakmai tevékenységén kívül köti meg a szerződést, a teljesítés időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényét mivel a szerződés tárgya használt dolog.


A Tóth Kft. weboldalon keresztül történő vásárlás feltételezi a vásárló részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását. A felhasználó, illetve vásárló tudomásul veszi, hogy a böngészéssel és a vásárlással kapcsolatos esetleges kockázatokat saját magának kell felmérnie, illetőleg magának kell gondoskodni a számítógépe biztonságos használatáról és az azon tárolt adatok védelméről.

A Tóth Kft. nem felel a vis maiorból eredő, vagy egyéb, az irányításán kívül eső események okán bekövetkező károkért, ideértve, de nem kizárólagosan a

 • a weboldal használatából, vagy üzemzavarából,
 • az adatok bárki által történő megváltoztatásából,
 • az információtovábbítási késedelemből adódó,
 • vírusok okozta,
 • szoftverhibából, internetes hálózat hibájából, egyéb technikai jellegű hibából eredő,
 • vonal, vagy rendszerhibából adódó károkért.

A Tóth Kft. jogosult a jelen ÁFSZ-et és annak mellékleteit bármikor indoklás és külön értesítés nélkül, egyoldalúan módosítani. A módosítások a közzétételük időpontjától kezdve hatályosak és alkalmazandók. Árváltozás esetén a változást megelőzően feladott megrendelés esetében a régi – a változást megelőző és a vásárlónak visszaigazolt - ár érvényes és kerül felszámításra. 

 

A Tóth Kft-t semmilyen felelősség nem terheli, amennyiben a szállítási késedelem, illetve egyéb probléma vagy hiba a vásárló által pontatlanul és/vagy hibásan megadott adatok miatt következik be.

A Tóth Kft. nem vállal felelősséget a rendszer használatából eredő károkért. A vásárló a Tóth Kft. honlapját kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy a Tóth Kft. nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősség kivételével. A Tóth Kft. minden felelősséget kizár a honlap használói által tanúsított magatartásokért. A honlap használója kizárólagosan és teljes mértékben felelős saját magatartásáért, a Tóth Kft. a jogszabályi keretek közt az eljáró hatóságokkal teljes mértékben együttműködik az esetleges jogszabálysértések felderítése érdekében.

11. Adatvédelem

A Tóth Kft. ezúton tájékoztatja vásárlóit, hogy adataikat a szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja. A vásárlók adatait harmadik félnek nem adja át, adatainak kezelésekor a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvénynek megfelelően járunk el.

Vásárlóinknak a megrendelés folyamán meg kell adniuk személyes adataikat (név, cím, telefonszám, e-mail stb.). A Tóth Kft. kizárólag olyan adatot kér a megrendelés során, amelyek a megrendelések teljesítéséhez, a vásárlás lebonyolításához elengedhetetlenül szükségesek.

A Tóth Kft. vásárlóit a pontos és gyors tájékoztatás érdekében a következő formában tájékoztatja: e-mail, telefon segítségével. Javasoljuk, hogy teljes körű adatokat adjon meg, hogy ügyfélszolgálatunk a lehető legrövidebb időn belül fel tudja venni Önnel a kapcsolatot a megrendelésével kapcsolatban.

A vásárló a személyes adatainak önkéntes közlésével hozzájárul ahhoz, hogy adataikat a Tóth Kft. - esetleges tiltási nyilatkozatuk kézhezvételéig - minden további ellenszolgáltatás és engedélyezés nélkül saját marketing tevékenysége céljából a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvényben meghatározott piackutatás és közvetlen üzletszerzés céljára a jövőben kezelje, feldolgozza, tárolja. Az adatokhoz kizárólag a Tóth Kft. munkatársai férhetnek hozzá, az adatokat a 3. félnek a társaság nem adja ki.
Az adatkezelés visszavonásig érvényes. A vásárló az adatkezeléshez történő hozzájárulását bármikor módosíthatja, illetve visszavonhatja, továbbá kérheti személyes adatai helyesbítését, törlését, tájékoztatást kérhet az adatkezelésről.

Jogszerűtlen adatkezelés esetén az adatkezelés ellen tiltakozhat, bírósághoz, illetve adatvédelmi biztoshoz fordulhat jogorvoslatért.

12. A jelen ÁSZF hatálya

Ezen ÁSZF a magyar törvények hatálya alá esnek. Jelen ÁSZF-ben és mellékleteiben nem szabályozott rendelkezésekre a magyar jog az irányadó, különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezései alkalmazandóak.
Az esetleg felmerülő vitás kérdés jogszolgáltatásának helye a Tóth Kft. regisztrált székhelye – 7623 Pécs, Megyeri út 137.

Jelen ÁFSZ. egyes pontjainak jogi érvénytelensége esetén a szerződés többi része kötelező erejű marad. Ahol alkalmazható, a vonatkozó törvényi rendelkezések lépnek hatályba az érvénytelen pontok helyett.

Tevékenységünkkel kapcsolatos esetleges panasz esetén az alábbi felügyeleti szervekhez fordulhat:

 •  Pécs Város Polgármesteri Hivatal Jegyzője (7621 Pécs, Széchenyi tér 1., 72/533-800)
 • Pécsi Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály, Fogyasztóvédelmi Osztály (Cím: 7630 Pécs, Hengermalom u. 2., (72)795-398)
 • Baranya Megyei Békéltető Testület (7625 Pécs, Majorossy I. u. 36., +3672-507-154, info@baranyabekeltetes.hu) 

12. Panaszkezelés

Vásárló a termékkel, a weboldalról történő vásárlással vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos észrevételeit, kifogásait a Szolgáltató Ügyfélszolgálati elérhetőségein jelentheti be.

A Szolgáltató ügyfélszolgálati elérhetőségei az alábbiak:

 • Ügyfélszolgálat postacíme: 7623 Pécs, Megyeri út 137.
 • Ügyfélszolgálat telefonszáma: +36 30 2273878
 • Ügyfélszolgálat e-mail címe: info@tothkft.com
 • Ügyfélszolgálat telefonos elérhetősége: Hétfő - Péntek: 08:00 – 16:00

Fogyasztónak minősülő Vásárló a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos panaszát szintén a fenti elérhetőségek valamelyikén jogosult bejelenteni.

A Fogyasztó panaszát szóban vagy írásban közölheti a Szolgáltatóval.

Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja és szükség szerint orvosolja. Ha a Fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a Fogyasztónak átadja, telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Fogyasztónak legkésőbb az írásbeli panaszról szóló részben meghatározott érdemi válasszal egyidejűleg megküldi.

Az írásbeli panaszt a Szolgáltató a beérkezését követően harminc napon belül írásban érdemben megválaszolja és intézkedik annak közlése iránt. A panaszt elutasító álláspontját a Szolgáltató megindokolja.

További jogérvényesítési lehetőségek

A Szolgáltató és a Fogyasztó között létrejött szerződések esetében az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak a fogyasztó rendelkezésére:

Vásárlók könyvébe való bejegyzés. a vásárlók könyve elérhető a Szolgáltató üzleteiben. A bejegyzésre a Szolgáltató 30 napon belül írásban válaszol.

Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál: fogyasztói jogsértés esetén a Fogyasztónak lehetősége van panasztételre a fogyasztóvédelmi hatóságnál, aki a panasz elbírálása alapján dönt a fogyasztóvédelmi eljárás megindításáról.
Békéltető testület: a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatban (fogyasztói jogvita) a Vásárlónak lehetősége van békéltető testülethez fordulni.