HU EN DE

Fa anyagok

Feny?? padl??, pall??, deszka
Feny?? padló, palló, deszka
 

r: 9.000,- Forint /m2

Tovbbi info

Barna Torn??coszlop
A képen látható 1 db van.
 

r: 25.000,- Forint /db

Tovbbi info

Feny?? gerenda
Feny?? gerenda
 

r: 120.000 - 150.000,- Forint /m3

Tovbbi info

T??lgy gerenda
Tölgy gerenda
 

r: 150.000 - 300.000,- Forint /m3

Tovbbi info

B??rdolt T??lgy gerenda
bárdolt felület
 

r: 300.000,- Forint /m3

Tovbbi info

T??lgy deszka padl??
Tölgy deszka padló

r: 20.000,- Forint /m2

Tovbbi info